Poznate svoje pokojninske pravice? 

#PomisliNaJutri

Projekt Moje delo.Moja pokojnina informira o pokojninskem sistemu in vrzeli med ženskami in moškimi. Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014 – 2020.

Pomisli na jutri

Na življenjski poti preveri, zakaj je pomembno, da že danes pomisliš na jutri.

S pokojnino se sploh še ne ukvarjam.
Delo s krajšim delovnim časom se mi bo poznalo pri plači in pokojnini.
Kako naj preverim pogoje za upokojitev?
Že nekaj let sem v pokoju in sem kar zadovoljna.

O projektu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s projektnim partnerjem, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v letih 2019 in 2020 izvaja projekt Moje delo.Moja pokojnina. Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014 – 2020).

Namen projekta je opozoriti na problem pokojninske vrzeli med ženskami in moškimi ter preučiti njene glavne vzroke in značilnosti. Hkrati poudarjamo pomembnost vključitve načela enakosti spolov v pokojninsko politiko ter ozaveščamo o posledicah odločitev in možnosti v poklicnem in zasebnem življenju na pokojnine.

 

Pokojninski sistem v Sloveniji

Naša pokojnina je odvisna od višine plačanih prispevkov in dopolnjene pokojninske dobe. Slovenski pokojninski sistem je enoten in obvezen za vse zaposlene in druge osebe, ki ustvarjajo dohodek iz zaposlitve ali druge pridobitne dejavnosti. Pod določenimi pogoji se lahko vanj prostovoljno vključijo tudi neaktivne osebe. Zavarovanje nam zagotavlja dohodke takrat, ko si jih sami zaradi starosti ali invalidnosti ne moremo zagotavljati ali pa imamo za to zmanjšane zmožnosti. Obvezno zavarovanje je urejeno kot pretočni sistem: zaposlene generacije vplačujejo prispevke, ki se porabijo za tekoče izplačilo pravic upokojene generacije. Shema obveznega zavarovanja vključuje pravico do pokojnine, pravice na podlagi invalidnosti ter pravici do letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo.

Seznanite se z bistvenimi značilnostmi pokojninskega sistema.

 

Ženske in pokojnina

Nikjer na svetu ni vseeno, ali na trg dela vstopite kot ženska ali kot moški. Razlike med spoloma na trgu dela so predvsem odraz različnih odločitev in možnosti žensk za prisotnost na trgu dela zaradi usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Ženske so posledično pogosteje zaposlene za krajši delovni čas, imajo manj delovne dobe, v povprečju prejemajo nižje plačilo, so z dela pogosteje odsotne zaradi skrbstvenih obveznosti, jih je manj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih – vse to vpliva tudi na možnosti upokojevanja in višino pokojnine.

Seznanite se, kako različne odločitve in možnosti vplivajo na pokojnino.

Pokojninska vrzel

Pokojninski kalkulator

Promocijski spoti

Ko je govora o pokojnini – poglejte, kako vplivajo odločitve in možnosti na pokojnino in o čem razmišljajo ženske različnih generacij.

Velikost pisave
X
Asistentka PIA
Pozdravljeni, sem PIA, vaša pokojninska informativna asistentka. Vam lahko kako pomagam?