Ženske in pokojnina

Nikjer na svetu ni vseeno, ali na trg dela vstopite kot ženska ali kot moški. Razlike med spoloma na trgu dela so predvsem odraz različnih odločitev in možnosti žensk za prisotnost na trgu dela zaradi usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Ženske so posledično pogosteje zaposlene za krajši delovni čas, imajo manj delovne dobe, v povprečju prejemajo nižje plačilo, so z dela pogosteje odsotne zaradi skrbstvenih obveznosti, jih je manj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih – vse to vpliva tudi na možnosti upokojevanja in višino pokojnine.

Seznanite se, kako različne odločitve in možnosti vplivajo na pokojnino.

[ – Več informacij kmalu – ]

 

Pomisli na jutri

Na življenjski poti preveri, zakaj je pomembno, da že danes pomisliš na jutri.

S pokojnino se sploh še ne ukvarjam.
Delo s krajšim delovnim časom se mi bo poznalo pri plači in pokojnini.
Kako naj preverim pogoje za upokojitev?
Že nekaj let sem v pokoju in sem kar zadovoljna.